Tuyên bố

Xét rằng: Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc cả về tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và 5 bài công pháp chậm rãi và nhẹ nhàng đã thu hút hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi trên hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới; và

Xét rằng: Những học viên Pháp Luân Công là những người tu luyện ôn hoà trau dồi phẩm chất đạo đức cao, trải nghiệm sức khoẻ tốt và trở nên tốt hơn, đã bị bức hại ở Trung Quốc kể từ năm 1999; và

Xét rằng: Kể từ tháng 07 năm 1999, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động phong trào “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam và bị tra tấn vì tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Công; và

Xét rằng: Chính sách đối với cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là: cắt đứt tài chính, bôi nhọ thanh danh, và huỷ hoại thân thể (và gọi nó là tự vẫn); và

Xét rằng: Thông qua chiến dịch này, việc thường xuyên sử dụng các hình thức tra tấn dã man đối với Pháp Luân Công đã được ghi nhận ở mỗi tỉnh của Trung Quốc, các trại lao động, các nhà tù, các trung tâm tẩy não, các bệnh viện tâm thần, các trường học ở các thành phố lớn của Trung Quốc, các thị trấn nhỏ và các làng mạc, dẫn đến ít nhất 3.697 trường hợp tử vong và 63.000 trường hợp bị tra tấn; và

Xét rằng: Một cuộc điều tra độc lập đã được thực hiện vào tháng 07 năm 2006 bởi cựu thành viên quốc hội Canada, công dân danh dự ông David Kilgour và luật sư nhân quyền ông David Matas, kết luận rằng: “Đã có và vẫn còn tiếp diễn đến ngày hôm nay, số lượng lớn nội tạng đã bị mổ cướp từ các học viên Pháp Luân Công; và

Xét rằng: Là con người, trách nhiệm của chúng ta là cần thiết phải nâng cao nhận thức nhằm chấm dứt tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại, bằng mọi giá.

VÌ THẾ, BÂY GIỜ tôi Ken Sissom với tư cách mà chính quyền đã trao cho tôi là thị trưởng của Merriam, Kankas kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những người hiến tạng không tình nguyện khác ở Trung Quốc.

Tuyên bố vào ngày 12 tháng 08 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/27/美国堪萨斯州Merriam市市长谴责中共活摘器官(图)-278707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/28/141730.html

Đăng ngày 04-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share