[MINH HUỆ 15-08-2013] Gần đây, Thị trưởng Vernon Jesse Testruth của thành phố Southport, Indiana, đã công bố ngày 09 tháng 08 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Southport, và mời gọi tất cả các công dân chú ý thích đáng đến dịp này.

Văn phòng Thị trưởng

Công bố

XIN GỬI LỜI CHÀO TỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TIẾP CẬN VĂN BẢN NÀY:

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ truyền cả về thân lẫn tâm vốn bắt nguồn từ Trung Quốc và bao gồm phần tĩnh công và những động tác nhẹ nhàng; và

XÉT RẰNG, môn tu luyện cổ xưa này đặt trọng điểm vào những nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn, và

XÉT RẰNG, vốn lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, và,

XÉT RẰNG, Quốc hội Hoa Kỳ đã công nhận Pháp Luân Đại Pháp là một phong trào tinh thần hòa bình, và đã tìm cách đưa cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với những người tu luyện ở Trung Quốc cũng như ở Hoa Kỳ, ra ánh sáng.

VÌ THẾ, BÂY GIỜ, tôi, Vernon Jesse Testruth, Thị trưởng thành phố Southport, Indiana, xin công bố ngày 09 tháng 08 năm 2013, là

NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

ở thành phố Southport, và mời gọi tất cả các công dân lưu ý thích đáng đến dịp này.

ĐỂ LÀM CHỨNG ĐIỀU NÀY, tôi công bố và đóng dấu của thành phố Southport vào ngày 09 tháng 08 năm 2013

(Ký tên)

Vernon Jesse Testruth

Thị trưởng, thành phố Southport


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/15/美国印第安那州南港市褒奖法轮大法(图)-278187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141579.html

Đăng ngày 28-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share