[MINH HUỆ 10-08-2013] Kể từ 20 tháng 07 năm 1999, chế độ cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo lên các học viên Pháp Luân Công, đồng thời sử dụng các phương tiện truyền thông của nhà nước để đánh lừa công chúng về Pháp Luân Công bằng những tuyên truyền vu khống.

Trong 14 năm qua, các học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình đã bị giam giữ phi pháp, cầm tù và kết án lao động cưỡng bức, tẩy não và đánh đập tàn bạo. Mặc dù vậy, các học viên đã không ngừng mạo hiểm sự an toàn của bản thân mình để nói lên sự thật về Pháp Luân Công cho công chúng, phân phát tài liệu thông tin, gửi thư, gửi tin nhắn, dán các biển hiệu, biểu ngữ và các phương pháp tiếp cận sáng tạo, ôn hoà khác.

Các biểu ngữ sau đây mới được chụp ở khu vực Nghi Mông, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Các thông điệp trên những biểu ngữ này là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Toàn cầu xét xử Giang Trạch Dân”, và “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/10/山东临沂市沂蒙山区的真相标语、条幅-277951.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/12/141535.html

Đăng ngày 17-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share