Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Su Qing

[MINH HUỆ 20-07-2013] Các đây một năm, vào ngày 20 tháng 07 năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 13 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, Tổ chức thế giới Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã đưa ra bản thu thập báo cáo đầu tiên về cuộc bức hại.

Theo ông Wang Zhiyuan, người phát ngôn của WOIPFG, bản thu thập này đã cung cấp một số lượng bằng chứng lớn mà họ đã thu thập hơn 10 năm qua, về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã huy động cả bộ máy nhà nước để thực hiện cuộc bức hại có hệ thống, hay diệt chủng, chống lại Pháp Luân Công như thế nào. Thu thập này không chỉ phản ánh tính nghiêm trọng của chính cuộc bức hại, mà còn tiết lộ những tác động đáng kể của cuộc bức hại đến thế giới.

Bản thu thập này gồm có 21 cuốn sách, bao gồm 203 báo cáo với hơn 4.200 mẫu bằng chứng. Các nhà điều tra từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á, cũng như ở Trung Quốc, đã mạo hiểm cả tính mạng để thu thập những bằng chứng trực tiếp được trình bày trong những báo cáo này.

WOIPFG được thành lập ở New York vào ngày 20 tháng 01 năm 2003, để điều tra những tội ác của những cá nhân, tổ chức và cơ quan trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa họ ra công lý. Trong bản tuyên bố sứ mệnh của mình, WOIPFG đã tuyên bố rằng sẽ điều tra các hành vi tội ác của tất cả các cơ quan, tổ chức, và cá nhân đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, tiến hành các cuộc điều tra như vậy, cho dù mất bao lâu và phải nghiên cứu sâu và rộng như thế nào, để chấm dứt cuộc bức hại, thực hiện những nguyên lý cơ bản của nhân loại, khôi phục và bảo vệ công lý.

Biểu tượng của WOIPFG

Bản thu thập này bao hàm nhiều khía cạnh của cuộc bức hại, bao gồm những phương pháp khác nhau được chính quyền cộng sản sử dụng để bức hại Pháp Luân Công, như:

  • Tà giáo hóa môn tu luyện thông qua tuyên truyền vu khống, như trò lừa “tự thiêu Thiên An Môn”
  • Tra tấn vô nhân đạo trong các trại lao động cưỡng bức và các trại tạm giam
  • Mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công

Ông Wang Zhiyuan phát biểu rằng, đã 13 năm kể từ khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại. Tuy nhiên, tính nghiêm trọng và hậu quả đáng sợ của cuộc bức hại vẫn chưa được nhiều người dân trên thế giới biết đến. Với việc công bố bản thu thập này, ông hy vọng ngày càng có nhiều người hơn hiểu được bản chất của cuộc bức hại và đứng ra ngăn chặn nó.

Ông Wang Zhiyuan cũng cho biết họ sẽ gửi bản thu thập tới nhiều chính phủ khác nhau, các tổ chức nhân quyền, và các phương tiện truyền thông, v.v. Họ hy vọng sẽ truyền bá rộng rãi bản thu thập.

Xem báo cáo tại: http://www.zhuichaguoji.org/en/node/224


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/20/141147.html

Đăng ngày 16-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share