Bài viết của một học viên ở Thái Lan

[MINH HUỆ 23-06-2013] Đài truyền hình Dude TV của Thái Lan đã phát sóng một đoạn phim ngắn về Pháp Luân Công trong chương trình Sức khỏe và Thể dục vào ngày 21 tháng 06 năm 2013. Đoàn làm phim của đài đã đến thăm một điểm luyện công địa phương ở công viên Lumpini, Băng Cốc, và quay cảnh các học viên đang luyện năm bài công pháp nhẹ nhàng.

Điểm luyện công ở công viên Lumpini

Một phóng viên của Dude TV quay cảnh các học viên luyện công

Một học viên hướng dẫn phóng viên của Dude TV các bài công pháp

Khi các phóng viên tìm thấy Pháp Luân Công trên mạng Internet, họ quyết định thực hiện một phóng sự về môn tu luyện, các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cũng như những lợi ích sức khỏe và sự phổ truyền rộng rãi của nó trên khắp thế giới.

Sau khi các học viên nói cho họ biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và cuộc đàn áp kéo dài 14 năm lên môn tu luyện vẫn đang tiếp diễn, các phóng viên và đoàn quay phim đã vô cùng sửng sốt.

Các nhân viên trong đoàn nói rằng họ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của các học viên khi đối mặt với cuộc đàn áp. Họ dường như cũng bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc luyện công du dương và những động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp. Một vài nhân viên còn đề nghị được học các bài công pháp ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/23/泰国电视台关注法轮功受迫害真相(图)-275725.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/25/140652.html

Đăng ngày 29-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share