[MINH HUỆ 12-02-2013]

Biểu ngữ chân tướng ở Hà Bắc

______________________________________

Xuấn hiện biểu ngữ “Thoái Đảng bảo bình an” ở Hắc Long Giang

Vào một buổi sáng đầu năm mới 2013, tại một huyện nhỏ ở tỉnh Hắc Long Giang, ở khắp mọi nơi đều [có thể] nhìn thấy (Pháp Luân Đại Pháp Hảo) biểu ngữ “Thoái Đảng bảo bình an” chào đón năm mới.

______________________________________

Ngày đầu năm mới trên đường phố Vũ Hải, tỉnh Sơn Đông

______________________________________

Quả bóng bay [mang dòng chữ] “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

Trong ngày đầu năm mới tại một thành phố vùng Đông Bắc [xuất hiện] quả bóng bay [mang dòng chữ] “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong công viên, một số người nhìn thấy đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

_________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/12/新年期间东北、河北、山东出现的真相横幅-269811.html

Đăng ngày 13-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share