[MINH HUỆ 13-04-2013] Vào tháng 04 năm 2013, hãng truyền hình địa phương Ý Video Gruppo Piemonte đã phát sóng một chương trình đặc biệt tập trung vào các vấn đề về nhân quyền tại Trung Quốc, đặc biệt là nạn tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Chủ biên tập của thời báo Đại Kỷ Nguyện ấn bản tiếng Ý đã được chương trình mời tới phỏng vấn. Ông và người dẫn chương trình đã thảo luận về các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, cuộc khủng hoảng đạo đức dưới sự thống trị của chế độ cộng sản, những điều kiện kinh khủng trong các trại lao động ở Trung Quốc, và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Đoạn phim ngắn của Đài truyền hình Tân Đường Nhân “Sự thật về nạn mổ cướp nội tạng” đã được trình chiếu ở phần cuối của chương trình.

Trong suốt phần hai của chương trình, năm bài công pháp của Pháp Luân Công đã được giới thiệu. Một học viên đưa ra giải thích ngắn gọn về Pháp Luân Công và sự lan truyền mạnh mẽ của nó trên khắp đất nước Trung Quốc, cũng như việc nó đã được đón nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Ông cũng chia sẻ về một số lợi ích mà ông đã thu được khi thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Khi chương trình kết thúc, cả người dẫn chương trình cũng như các nhân viên công tác của đài truyền hình đều bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã đàn áp và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi chương trình được phát sóng, đã có rất nhiều người mới xuất hiện tại điểm luyện công Torino để học năm bài công pháp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/13/意大利皮埃蒙特大区地方电视台关注法轮功-272036.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/23/139025.html

Đăng ngày 25-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share