[MINH HUỆ 17-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm lần thứ 21 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp này, Thị trưởng Lloyd Winnecke của thành phố Evansville, bang Indiana, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Evansville.

Thành phố Evansville

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện đề cao cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Quốc, bao gồm các bài công pháp, thiền định, và pháp lý có gốc rễ từ văn hóa Trung Quốc; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện bản thân truyền thống đề cao cả tâm lẫn thân tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

Xét rằng, sau khi được giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện cuộc sống của hơn 100 triệu người ở trên 80 nước; và

Xét rằng, tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm giảng dạy và tập luyện, được cung cấp miễn phí công khai bởi các tình nguyện viên; và

Xét rằng, vào tháng 07 năm 1999, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công, phát động cuộc đàn áp tàn bạo trong đó hàng nghìn người đã phải chết và hàng triệu người bị bức hại và mất đi những quyền con người cơ bản; và

Xét rằng, mặc dù gặp phải khổ nạn, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn kiên trì một cách đáng ngạc nhiên trong những nỗ lực hòa bình nhằm bảo vệ phẩm giá của họ và kết thúc sự bất công; vì vậy

Vì vậy, tôi, Lloyd Winnecke, Thị trưởng Thành phố Evansville, tại đây tuyên bố ngày 13 tháng 05, 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố Evansville, bang Indiana.

Để chứng nhận, tôi đã đóng con dấu của Thành phố vào ngày 13 tháng 05, năm 2013 Dương lịch.

Lloyd Winnecke, Thị trưởng thành phố Evansville


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/美国印第安纳州埃文斯维尔市褒奖法轮大法-274227.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139969.html

Đăng ngày 03-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share