[MINH HUỆ 09-03-2013] Ngày 03 tháng 03 năm 2013, WOIPFG đã công bố danh sách tên của những thủ phạm thuộc nhóm thứ sáu trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Danh sách này gồm ba phần: 1.887 người thuộc Phòng 610, 2.997 người thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật, 8.841 đơn vị và 19.839 người tham gia vào các cuộc bắt giữ, giam giữ, và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Những cá nhân và đơn vị trong phần ba đã bị lập hồ sơ và điều tra bởi WOIPFG, và họ thuộc các cấp đảng ủy, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, sở công an, bộ phận truy tố, hệ thống tư pháp, nhà tù, và trại lao động cưỡng bức.

WOIPFG được thành lập vào ngày 20 tháng 01 năm 2003, để điều tra tội ác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa họ ra công lý. Trong tuyên bố sứ mệnh của mình, WOIPFG cho biết sẽ điều tra hành vi phạm tội của mọi đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công; hoàn tất những cuộc điều tra này không kể là họ phải tìm kiếm mất bao nhiêu thời gian, bao xa và bao khó khăn; thực thi những nguyên tắc cơ bản của nhân loại; khôi phục và bảo vệ công lý.

Khi danh sách được công bố, WOPIFG cho biết, từ khi thành lập, WOPIFG đã tìm kiếm và thu thập bằng chứng tội ác về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và liên tục cập nhật danh sách.

Mục tiêu công bố những cái tên này là để thúc đẩy mọi người tìm kiếm bằng chứng về cuộc đàn áp của ĐCSTQ, công khai bằng chứng, và chuẩn bị để phục vụ cho công lý.

WOIPFG cập nhật các con số thường xuyên và chuyển giao cho mọi chính phủ, hệ thống pháp lý, truyền thông, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, và Tòa án Quốc tế. Những con số này là một thành phần quan trọng trong thủ tục tố tụng tư pháp được tiến hành trên toàn thế giới đối với những thủ phạm.

Theo WOIPFG, việc công bố tên cũng là cho những thủ phạm một cơ hội để sửa đổi tội ác của họ. Nếu họ hối hận về những gì đã làm và nỗ lực kết thúc cuộc bức hại, họ và gia đình sẽ được hưởng lợi ích. Nếu không, họ chắc chắn sẽ đối mặt với công lý.

Từ ngày 09 tháng 12 năm 2004, WOIPFG đã năm lần công bố tên của những người tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công. Việc công bố các danh sách này có ảnh hưởng lớn đến ĐCSTQ. Nhiều người trong danh sách đã liên hệ với WOIPFG và bày tỏ ý định ngừng thực thi tội ác của họ và tiết lộ tên của những thủ phạm khác để bù đắp cho những việc làm sai trái của họ.

WOIPFG phát biểu: “Thông tin này đã được thu thập theo thời gian. Ngày nay sự việc có lẽ đã khác. Nếu có sự không thống nhất giữa tên công bố và tình huống thực sự, hay nếu ai đó không tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công nữa, hoặc người nào hiện tại đang giúp phản đối cuộc đàn áp, xin vui lòng liên hệ WOIPFG và cung cấp bằng chứng. Tổ chức sẽ sửa chữa và thay đổi báo cáo phù hợp sau khi xác nhận.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/9/追查国际发布第六批涉嫌参与迫害责任人名单-270763.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/10/138426.html

Đăng ngày 09-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share