Đội kỹ thuật của Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-3-2004] Chương trình miễn phí Skype do hãng Skype Technologies làm ra (www.skype.com). Theo chỉ dẫn của chương trình, chương trình sử dụng công nghệ P2P (peer-to-peer — kết nối ngang hàng) để truyền âm thanh. Từ ngày 26-32005, Garden.net đưa ra một dịch vụ mới cho phép người dân ở tại Trung Quốc có thể dùng công nghiệ P2P của Skype để đột phá tường lửa Internet của Trung Quốc.

Do đặc điểm thiết kế mã riêng của Skype và Skype rõ ràng muốn hợp tác với chính thể cộng sản đương quyền tại Trung Quốc, chúng ta không thể chắc chắn rằng chương trình này an toàn đến đâu, và cũng không biết được trong tương lai nó sẽ thế nào. Vì vậy, chúng tôi đề nghị rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong và ngoài nước Trung Quốc, hãy cẩn thận cân nhắc thiệt hơn về chương trình này khi vào những tình huống đặc biệt. Đối với những ai không phải học viên Đại Pháp thì không sao cả, vì hiện nay cựu thế lực và ác đảng tà linh đang thực sự dốc toàn lực nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/26/98163.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/30/59008.html.

Dịch ngày 7-4-2005, đăng ngày 9-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share