[Minh Huệ] Phóng viên Minh Huệ (www.minghui.org) cho biết rằng các đồng tu Đại pháp tại Trung hoa lục địa gần đây có nhiều liên lạc với nhân viên Phòng 610 địa phương tĩnh Sơn Đông. Những người này thành thật nhìn nhận rằng Phòng 610 không còn sức lực để tiếp tục khủng bố Pháp Luân Công nữa.

Một nhân viên Phòng 610 tĩnh Sơn Đông nhìn nhận, “Theo như sự ước lượng sơ khởi của chúng tôi, thì có từ nhiều ngàn cho đến hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công trong vùng của chúng tôi mà đang tu luyện tại nhà, và con số này gia tăng luôn. Vì họ không đi ra ngoài, chúng tôi không làm gì được họ. Trong vùng của chúng tôi nhiều đồng tu bị kết án tù, có gần 100 người bị gữi đi các trại lao động cưỡng bách, và hơn 400 người bị “chuyển hoá” trong bốn trung tâm ‘giáo dục’, nhưng những con số này không đáng kể so với tổng số người tu trong vùng chúng tôi.”

Người nhân viên Phòng 610 này tiếp tục, “Nhiều bài viết đăng trên Minh Huệ Net là từ vùng của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể điều tra chúng ra được cho dù chúng tôi có muốn đi nữa. Các tờ bướm, CD, thiệp Pháp Luân Đại Pháp, và hình ảnh ở khắp nơi. Chúng tôi làm sao được bây giờ? Không làm gì được, chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi chỉ bắt được một vài người lai rai để cho có gì để báo cáo với cấp trên.”

Người này nói, “Mỗi khóa lớp tẩy não kéo dài ba tháng và tốn 10 nghìn đồng nhân dân tệ cho mỗi học viên Pháp Luân Công. Cho mỗi người được “chuyển hoá”, chúng tôi trên nguyên tắc được lãnh 20 nghìn đồng tiền thưởng. Như vậy có nghĩa là phải tốn cho mỗi đồng tu là 30 nghìn đồng. Để ‘giáo dục’ 10 nghìn người, chúng tôi phải cần 3 triệu đồng nhân dân tệ. Chúng tôi đi đâu tìm số tiền đó ? Ở nhiều nơi như vậy, với nhiều nhân viên như vậy và những nhân viên trợ giúp và kiểm sóat để làm công việc này, nếu không có tiền, không ai muốn làm nó! Hơn nữa những người đồng tu Pháp Luân Công mà cho rằng đã bị cãi huấn sự thật đều là giả thôi, và chúng tôi biết rằng họ sẽ tiếp tục tập luyện khi họ ra khỏi nơi đó. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hăm dọa một vài người nhát gan và buộc họ viết một cái gì để chúng tôi có thể đi lãnh tiền thưởng.”

Người nhân viên này cũng nói, “Chúng tôi không còn là nhân viên của Phòng 610 nữa: chúng tôi là nhân viên “Hội chống tà giáo”. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cả cái danh hiệu của chúng tôi cũng thay đỗi đi thay đỗi lại. Tất cả chỉ là vì nhu cầu của các chính trị gia!”

Các lời bình luận này đã kiểm chứng rằng trong nhiều năm Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ Giang đã hối lộ công khai các viên chức để bắt bớ và tẩy não một cách bất hợp pháp các đồng tu Pháp Luân Công. Hơn nữa, dựa trên những con số các đồng tu mà các Phòng 610 đã báo cáo đưa ra trong năm năm qua mà Giang trạch Dân đã khủng bố Pháp Luân Công, con số người đang tu tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc lục địa đã không sút giãm. Trái lại, nó còn gia tăng vững chắc.

Phóng viên này cũng biết được rằng gần đây các đại biểu nhiều đơn vị công tác tại Trung Quốc đã báo cáo rằng không còn có người tu Pháp Luân Công trong đơn vị của họ nữa, cả cho dù số người là đang gia tăng. Đó là kỷ thuật họ dùng để đối phó với áp lực của hệ thống Phòng 610 họ Giang.

Nhưng cuộc khủng bố tiếp tục. Trong một số vùng Phòng 610 và cảnh sát còn không muốn bỏ đi ão tưởng của họ về tẩy não. Vậy loại người nào vẫn còn cố câu tiền và danh vọng bằng cách khủng bố Pháp Luân Công? Phóng viên đã nói chuyện với nhiều người biết rõ tình hình:

Thủ trưởng của một số đơn vị công tác chỉ là công cụ lỳ lợm, và họ vẫn còn hăng hái khủng bố Pháp Luân Công;

Thủ trưởng của một số đơn vị công tác là nhát gan và sợ rắc rối, vì vậy họ vẫn còn đứng cùng hàng ngũ với bè lũ khủng bố;

Một số cảnh sát viên muốn được thăng chức qua sự khủng bố Pháp Luân Công, vì vậy họ vẫn còn hăng hái bức hại các đồng tu.

Có một số người ôm cứng mục đích của Phòng 610 là để câu tiền. Nếu họ thấy có một đồng tu nào mà có khó khăn gia đình hoặc nhát gan, họ sẽ tập trung vào những người đó để khủng bố, cố buộc họ tẩy não để được tiền thưởng.

Một số người bên trong đã bình luận rằng những ai mà bỏ hết công sức ra để giúp chế độ Giang để khủng bố Pháp Luân Công sự thật là có những quyền lợi cá nhân của họ trong đầu. Trong tình trạng hiện nay, mọi người đều có thể thấy rằng tiền tiếp viện đã cạn và guồng máy tà ác mà đã được tạo ra đặc biệt để khủng bố Pháp Luân Công không còn hữu hiệu nữa và đang rã ra từng mãnh. Mặt khác, sức mạnh của các đồng tu Pháp Luân Công là dựa trên đức tin của họ. Trong mọi trường hợp khó khăn, điều mà thực sự nâng đỡ con người ta chính là đức tin và sức mạnh tinh thần của họ.

17-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/17/93664.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/9/57331.html.

Dịch ngày 16-2-2005, đăng ngày 17-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share