[MINH HUỆ 25-2-2005]

Cha mẹ yêu quý,

Thời gian qua nhanh. Lại gần đến dịp Tết. Con chúc mẹ cha hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Dù con không thể ở bên cạnh, cha mẹ không nên vì đó mà buồn. Xin hãy cố giữ tâm thanh tịnh mỗi ngày. Con đã lớn khôn và biết tự săn sóc mình. Con càng ngày càng trưởng thành sau mỗi khổ nạn. Tương lai của chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp.

Mẹ, họ không cho phép gia đình gữi đồ vào nơi này. Mẹ không cần đi thăm con nếu không có gì quan trọng.

Cha mẹ không cần tốn tiền tìm người lo cho con. Chúng con là người tu luyện và cần đi con đường của mình một cách ngay chính. Tất cả sự khủng bố đồng tu Đại Pháp là bất hợp pháp. Cho dù chúng con không theo luật nhà tù, họ vẫn không có quyền hành hạ chúng con. Chúng ta cần tiêu trừ tất cả sự tra tấn tà ác, vì đó là những an bày của cựu thế lực. Chúng con cần gia đình của mình đứng lên và nói một lời công chính cho các đồng tu đang bị giam. Gia đình của chúng ta tất cả là đồng tu và vì vậy khác với những người khác. Chúng ta cần làm những điều từ góc độ của Pháp và không nên để tình cảm chi phối. Tất cả những gì chúng ta làm là chứng thực Pháp. Đi thăm con là quyền của cha mẹ. Chúng ta cần phơi bày sự vi phạm luật pháp của họ nếu họ không cho cha mẹ đi thăm con. Một niệm chính thắng trăm tà. Nếu cha mẹ ngay chính, chúng sẽ phải sợ. Nếu chúng cấm cản cha mẹ đi thăm con và nếu cha mẹ thấy rằng con bị đả thương, cha mẹ có thể báo cáo nó đến nh tù, đến văn phòng quản trị nhà tù, đến viện kiểm sát qua các thứ kênh, để phơi bày và ngưng tà ác. Vì cha mẹ đã nhiều tuổi, cha mẹ có thể cố hết sức để làm sáng tỏ sự thật hoặc nhờ các đồng tu khác giúp đỡ.

Mẹ Cha, Tết đến. Xin hãy bảo trọng và đừng lo cho con. Con là một người tu luyện và sẽ đi con đường của con như một người tu. Xin hãy tinh tấn trong Pháp. Chúc lành đến tất cả mọi người.

Kính chúc hạnh phúc và sức khỏe dồi dào.

Con gái của cha mẹ,
Tháng giêng 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/25/96142.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/12/58371.html.

Dịch ngày 7-4-2005, đăng ngày 9-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share