[Minh Huệ]

Những người hiễu sự thật của Pháp Luân Công sẽ nói với những người khác.

Tôi là một đồng tu Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Hôm qua một bà cụ nói với tôi rằng một đồng tu nơi một tĩnh khác đã giải thích sự thật Pháp Luân Công với bà ta. Sau đó các bà tin rằng Pháp Luân Công không bao lâu sẽ không còn bị khủng bố nữa tại Trung Quốc. Bà ta nghĩ như vậy vì có sự áp lực của nhiều nước trên thế giới và sự căm giận của nhiều người trong chánh phủ chống lại Giang. Bà sốt sắng nói với tôi, ‘Sự cấm Pháp Luân Công là sai. Các vị sẽ xem tin tức sau này về điều này, hãy chờ xem.’

Những lời của người đàn bà này khiến tôi hiểu được cái hiệu quả sâu đậm mà các đồng tu qua sự không ngừng làm sáng tỏ sự thật đã có thể có trên người dân. Nhiều người không chỉ hiễu ra tình hình chân thật, nhưng cũng đứng lên bên công lý và truyền bá sự thật của Pháp Luân Công.

“Pháp Luân Công thật vĩ đại; tin tức truyền hình đang gạt dân chúng”

Một nông dân từ thành phố Chengguan trong huyện Qi, tĩnh Hồ Nam ngồi xe ba bánh về nhà kéo bỡi một đồng tu Pháp Luân Công. Ông ta bỏ quên cái túi xách trên ghế ngồi. Đồng tu này về đến nhà mới khám phá ra cái túi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta mang cái túi đến nhà người nông dân.

Cả gia đình người nông dân rất vui mừng. Họ mở túi ra và tìm thấy 1, 000 đồng (yuan — tiền Trung Quốc) vẫn còn nguyên trong đó. Cả nhà đều rất biết ơn và họ muốn đền ơn người đồng tu. Người đồng tu nói, “Ông không cần cám ơn tôi, ông chỉ cần biết tôi là một đồng tu Pháp Luân Công.”

Câu chuyện này làm sôi động cả làng. Mỗi khi dân làng gặp nhau, họ liền nói, “Pháp Luân Công thật vĩ đại; tin báo trên truyền hình đã gạt dân chúng.”

7-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/7/88575.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/1/55142.html.

Dịch và đăng ngày 6-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share