[MINH HUỆ 29-9-2005] Vào khoảng 20 tháng chín 2005, các giám đốc các sở cảnh sát và sở công an từ khắp tỉnh Hắc Long Giang tụ họp tại Cáp Nhĩ Tân để tổ chức một chiến dịch bắt bớ học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp tỉnh. Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và một số các thành phố khác là nằm trong hàng đầu danh sách bị nhắm bắt bớ. Sở cảnh sát tỉnh phát ra một danh sách các học viên tại các vùng khác nhau, ra lệnh cho họ bắt bớ những người nằm trong danh sách trước ngày quốc khánh 1 tháng mười. Toàn lực lượng cảnh sát trong một số vùng được lệnh tụ họp tại các phòng ăn cảnh sát. Sau khi ăn xong, các viên chức phân phối để làm việc suốt ngày đêm, phần đông là về đêm, để bao vây các học viên chỉ định và ‘bắt’ họ.

Hành động khủng bố này đã bị chống lại tại một số vùng. Cảnh sát tại Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và một số vùng khác công khai than phiền. Một giám đốc cảnh sát nói, “Bộ họ hết việc làm rồi sao? Tại sao đi bắt những người tập luyện Pháp Luân Công?” Một viên cảnh sát gia cư khiển trách, “Tại sao bắt bớ nhắm vào Pháp Luân Công vậy? Làm vậy gì hay ho đâu?”

Lãnh đạo cảnh sát tỉnh lo lắng vì một số thuộc hạ của họ có cảm tình với Pháp Luân Công. Họ ra lệnh cho các sở cảnh sát không được tự ra quyết định về các học viên đã bị bắt. Mỗi ngày, các sở cảnh sát sở tại phải lập tờ báo cáo cho chính quyền thượng cấp kể rỏ sự tiến triển hằng ngày của họ trong cuộc khủng bố. Cảnh sát sở tại không được tự quyết định.

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu tại các vùng khác nhau sẽ giữ vững lý trí và trí huệ của mình, và không bị dao động bởi bầu không khí tà ác. Chúng ta đi con đường tu luyện. Nếu có vấn đề gì, đừng đối đải nó với trí óc con người. Chúng ta phải giữ chính niệm, thanh tỉnh học Pháp và nhìn vào bên trong vô điều kiện. Sư phụ đã dạy chúng ta nhiều lần rằng chúng ta phải học Pháp, học Pháp và học Pháp. Chúng ta phải để tâm vào việc học Pháp, vì chúng ta là yên ổn nhất khi chúng ta nằm trong Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/29/111450.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/16/65922.html.

Đăng ngày 8-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share