Lời bình của Sư phụ

Vẫn luôn có một số [người] làm hỗn loạn, gây việc rắc rối, đang can nhiễu các học viên. Bất kể chư vị là ai, hãy tu một cách hết sức thực tại, hãy toàn lực giảng chân tướng, hãy làm rõ cho mọi người thấy. Vì sao vẫn luôn [bao biện] ‘tôi là thế này thế kia’, đó có phải là tu không? Đó chính là trong học viên mà gây tác dụng can nhiễu vậy.

Lý Hồng Chí
20 tháng Hai, 2008

● ● ● ● ●

Hãy học Pháp thật tốt, bước ra khỏi can nhiễu

Bài của học viên ở New York

[MINH HUỆ 20-2-2008] Hai năm trước, Minh Huệ Net có thông cáo về đặc vụ Trung Cộng Phàn Diên Ngọc (Phàn Diên Du) cùng ảnh, cảnh báo rằng đệ tử Đại Pháp cần đề phòng, đừng tiếp tục tiếp xúc với cô này, đừng cho cô ấy môi trường để tiếp xúc, để bài trừ can nhiễu và làm hỗn loạn của đặc vụ. Nhưng một thời gian gần đây, một số học viên học Pháp không sâu nhưng lại không nghe theo cảnh báo, trái lại còn công khai bao biện cho cô Phàn. Trong đó có Trương Vân Kiệt và một số học viên bị họ ảnh hưởng, nói: “Không phải thế đâu, Minh Huệ Net làm sai rồi, Phật Học Hội làm sai rồi”. Lại còn trích dẫn lời của Sư phụ nhưng tách khỏi toàn văn rằng “đặc vụ cũng [được cứu] độ”, lấy đó làm cớ cho hành vi bản thân mình. Thậm chí còn nói Minh Huệ Net như thế này thế kia, rằng “chỉ có Sư phụ chỉ định ra, thì tôi mới thừa nhận”. Tạo thành mê hoặc trong các học viên nào không tinh tấn.

Trong tính huống như vậy, đặc vụ Trung Cộng Phàn Diên Ngọc không những được học viên cho tá túc, mà một thời gian dài cho đến nay vẫn còn ở chung phòng với mấy học viên, thậm chí cô Phàn còn rất hoạt động ở New York. Khi nhóm học Pháp tập thể một lần nữa nhấn mạnh vấn đề đối đãi thế nào với đặc vụ Trung Cộng và giữ vững tu luyện bản thân, thì một số học viên cá biệt vẫn kiên trì cùng ở chung với cô Phàn, còn để tham dự cả những hoạt động mà các đệ tử tham dự thời kỳ chính Pháp nên tham dự.

Sư phụ trân quý từng sinh mệnh, cấp cơ hội cho mỗi từng sinh mệnh; nhưng Từ Bi và Uy Nghiêm của Đại Pháp là đi đôi với nhau. Một lần nữa cảnh báo các học viên liên quan, mong mọi người tĩnh tâm học Pháp cho thật tốt, bảo trì thanh tỉnh và lý trí, đừng cho đặc vụ và những ai loạn Pháp có môi trường để tiếp xúc, đừng tạo ra trở ngại cho tu luyện của bản thân mình, có trách nhiệm với tu luyện và sinh mệnh của chính mình, tranh thủ thời gian tinh tấn, làm tốt ba việc một cách chân chính.

● ● ● ● ●

Ghi chú:

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/2/21/172826.html.
Dịch ngày: 21-2-2008. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Tham chiếu: Thông cáo của Đại Pháp Học Hội hai năm trước: https://big5.minghui.org/mh/articles/2006/1/20/119121.html, https://vn.minghui.org/article/1588.html.

Share