Bài một học viên tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 6-7-2008] Thể theo một nguồn tin đáng tin cậy, ĐCSTQ gần đây đã di chuyển các sinh viên đại học hình sự toàn quốc dần dần đến Bắc Kinh để làm ‘bồi bàn’ và các tài xế taxi trở thành cảnh sát vũ trang. Đảng cho rằng đó là cần thiết để bảo đảm an ninh cho Thế Vận Hội. Một mặt, nó phơi bày cách mà ĐCSTQ muốn tiêu diệt nhiều người hơn khi họ bắt cóc các sinh viên và buộc các tài xế taxi làm cảnh sát vũ trang trong hệ thống công an, để sinh mạng họ bị nguy hiểm. Mặt khác, nó phơi bày tình trạng tuyệt vọng của ĐCSTQ, sợ mỗi mỗi sinh vật như là kẻ thù của chúng.

Đối với sự trợ giúp nạn động đất tại Tứ Xuyên, ĐCSTQ theo lẽ phải phân phối các qũy tài trợ thiên tai đến cho mỗi nạn nhân. Chúng vận động mọi người ủng hộ quyên góp cho vụ đó, cả các học sinh nhỏ. Nhưng, hỏi các nạn nhân nhận được bao nhiêu? Để tổ chức Thế Vận Hội, ĐCSTQ đã đổ vào đó biết bao nhiêu là nhân lực và tài lực để xem cho đẹp mắt và giữ một tiếng tăm tốt. Có những người mặc đồng phục của cảnh sát hoặc an ninh khắp nơi tại Bắc Kinh. Tiền thuế của nhân dân được xài thỏa thê trên đó.

Để mưu sinh, dân chúng đã lập những quầy hàng dọc bên lề đường Bắc Kinh và làm việc từ sáng đến tối. ĐCSTQ mặc kệ sự khó nhọc của dân chúng. Để tô vẽ cho Thế Vận Hội và đánh bóng bộ mặt để thổi phồng danh tiếng của chúng, chúng không cho phép người ngoại quốc nhìn thấy đời sống khó nhọc của những người dân Trung quốc ít hoa lợi sinh sống và sự khó nhọc mà họ phải chịu đựng. Chúng muốn che dấu cái số lượng khổng lồ người dân sống trong hố thẳm của đau khổ với ít ỏi hoa lợi, bằng cách bắt nhốt và đánh đập những người ăn xin bên lề đường. Trước 15 tháng sáu 2008 nhân viên chính phủ thành thị được phái đi phá cướp các quầy hàng, mang đi vật dụng của họ, các phương tiện di chuyển của họ, hàng hóa của họ, và chụp hình các người bán hàng đó trước khi mang họ đi. Sau đó, cảnh sát thường đánh đập họ tàn nhẫn và cướp hàng hóa của họ. Sau khi bị đuổi đi, họ bị đánh đập dữ tợn, có người bị đè xuống đất. Sau đó, họ bị kéo đi và buộc đứng để chụp hình và chờ bị xử tội.

ĐCSTQ bức hại dân chúng để tạo một bộ mặt tốt cho Thế Vận Hội và để cho thế giới thấy họ ‘tiến bộ’ như thế nào.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/6/181537.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/8/5/99545.html
Đăng ngày 13-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share