[MINH HUỆ 19-04-2012] Trong vài tháng qua, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở tỉnh Sơn Đông đã dùng cớ là “duy trì an ninh của “Hai Hội nghị” và “Đại hội đảng lần thứ 18” sắp tới” để giám sát các học viên Pháp Luân Công. Họ cử hai người để giám sát từng học viên tại mỗi làng. Họ cũng ra lệnh dán thông báo trên mọi đường phố lớn và các lối đi nhỏ, yêu cầu người dân “tố giác các học viên với chính quyền để nhận phần thưởng.” Họ hy vọng rằng người dân thường không hiểu sự thật về Pháp Luân Công sẽ hợp tác. Họ không quan tâm điều này là bất hợp pháp và là một tội ác chống lại Đại Pháp. Nỗ lực này của họ đã bị nhiều viên chức thôn chống lại.

Một viên chức thôn cấp huyện đã không dán tờ thông báo, mà giữ chúng trong một nhà kho sau khi cấp trên của anh ấy kết thúc cuộc họp và giao cho anh trách nhiệm dán các thông báo. Anh cũng nói với một học viên trong thôn: “Một lần nữa, cấp trên của tôi đã tổ chức một cuộc họp và bảo chúng tôi tố giác các học viên. Trong những tháng tới anh/chị nên chú ý nhiều hơn đến an toàn của mình.”

Có hai học viên trong thôn đó. Họ đã phân phát các tờ rơi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong những năm qua tại tất cả các thôn và trấn gần đó. Công an địa phương biết điều này nhưng không làm bất cứ điều gì chống lại các học viên.

Một viên chức cấp thôn khác đã đến thăm một học viên sau khi tham gia vào cuộc họp cấp trấn của ĐCSTQ, nơi mà chính quyền ra lệnh tăng cường việc bắt giữ các học viên. Ông ấy bảo người học viên chú ý đến an toàn nhiều hơn: “Thôn của chúng tôi không dán các thông báo như được chỉ thị. Nếu Cục công an địa phương gửi một đội thanh tra đến, chúng tôi sẽ làm việc với họ. Các viên chức thị trấn nói rằng có tám hay chín học viên trong thôn này. Xin hãy khuyên mọi người cực kỳ thận trọng.” Người học viên nói với ông ấy: “Xin cảm ơn. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào. Chỉ là cái đảng tà ác sắp sụp đổ và vì thế các thành viên của nó sắp bị nổi điên rồi.”

Sau khi nghe các yêu cầu tại một hội nghị, một viên chức thôn nói với cấp dưới rằng: “Có một học viên trong thôn của anh. Anh cần bảo cô ấy thận trọng hơn trong những tuần sắp tới.”

Người viên chức thôn hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì với đống thông báo này?” Viên chức thị trấn nói: “Giữ chúng lại, đừng có dán. Sau khi tình hình ổn rồi thì đốt chúng đi.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/19/明真相的基层干部这样抵制迫害-255867.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/6/133114.html

Đăng ngày 29-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share