[MINH HUỆ 21-10-2023] Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, tôi đã học thuộc và thu hoạch được rất nhiều. Tôi lý giải được Pháp lý mà trước đây tôi chưa hiểu rõ, chẳng hạn cấu thành và chức năng của Tam giới.

Khi nhận ra tầm quan trọng của kinh văn này trong việc cứu độ chúng sinh, tôi đã chuyển bài kinh văn cho những người từng tu luyện trước đây và cho công chúng.

Một trong những học viên cũ là điều phối viên tình nguyện trong khu vực chúng tôi và đã làm nhiều việc để quảng bá Đại Pháp. Khi cuộc bức hại xảy ra, ông ấy từ bỏ tu luyện vào năm 2003. Hơn 20 năm qua, nhiều học viên đã cố gắng thuyết phục ông quay trở lại tu luyện Đại Pháp nhưng ông chưa bao giờ làm vậy.

Sau khi đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại“, ông như trở thành một con người khác và quay lại tu luyện Đại Pháp. Ông học lại các bài công pháp và đọc các kinh văn Sư phụ đã viết trong nhiều năm. Ông cũng viết Nghiêm chính thanh minh trên trang Minh Huệ, hối tiếc về những sai lầm trong quá khứ và bày tỏ quyết tâm tu luyện trở lại. Cách đây vài ngày, khi tôi đưa những kinh văn khác của Sư phụ cho ông, ông bảo tôi rằng bây giờ khi ông đọc sách Chuyển Pháp Luân, từng chữ đều phát ra ánh vàng kim. Ông xem mình là học viên mới và hứa sẽ tu luyện đến cùng.

Một học viên trẻ khác đã từ bỏ tu luyện cách đây chín năm. Khi đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại”, cô đã bật khóc. Sau khi nói chuyện với các đồng tu, cô bày tỏ mong muốn quay lại tu luyện.

Anh rể của tôi luôn nhắc đi nhắc lại những lời tuyên truyền vu khống của chính quyền cộng sản để thuyết phục tôi ngừng tu luyện Đại Pháp. Nhưng sau khi đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại“, anh cũng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn nói những lời bất kính đối với Đại Pháp và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội). Anh cũng thuyết phục một số bạn bè của mình thoái Đảng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/21/467317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212914.html

Đăng ngày 22-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share