[MINH HUỆ 23-09-2011] Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức nhóm học Pháp và tập công thường niên của họ ở Genting Highlands với hàng trăm học viên tham dự. Các học viên cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình và những hiểu biết về các bài giảng mới của Lý Sư Phụ.

2011-9-22-minghui-malaysia-liangong-01--ss.jpg

2011-9-22-minghui-malaysia-liangong-02--ss.jpg
2011-9-22-minghui-malaysia-liangong-03--ss.jpg
Nhóm tập công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/23/马来西亚学员集体学法交流-助共同精進(图)-247067.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/28/128378.html

Đăng ngày 30-09-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share