Bài viết bởi Tôn Tư Hiền

[MINH HUỆ 28–08–2011] Trong chương trình “Công nghệ Quân sự” do CCTV-7 (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) sản xuất vào tháng 7 năm 2011, có quay đến một ảnh chụp màn hình máy tính. Nó cho thấy hệ thống tấn công Internet của Viện Cơ Điện tử thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA). Danh sách mục tiêu là một bảng các website Pháp Luân Công, bị liệt vào danh sách có Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ”, “Pháp Luân Đại Pháp ở Alabama”, “website Falun Dafa”, “website Minghui”, “trang nhân chứng Pháp Luân Công”, v.v. Đây là một bằng chứng quan trọng về những vụ tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào các website Pháp Luân Công mà có sử dụng các tài nguyên quân sự và quốc gia của Trung Quốc.

Website Minghui (phiên bản tiếng Trung của Minh Huệ) là một website phi lợi nhuận có các server được đặt ở Bắc Mỹ. Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 12 năm 2000, tên đầy đủ của website này là “Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ – website Minghui”. Tên viết ngắn gọn của nó là “Website Minghui”. Về sau, tên của website đổi thành “Website Falun Dafa Minghui” hay “Website Minghui”. Phần lớn nội dung tin tức của website lấy từ Trung Quốc Đại Lục, và độc giả chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công và những người quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Quân đội Trung Quốc được sử dụng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công

ĐCSTQ gọi quân đội của nó là “Quân đội Giải phóng Nhân dân”, và nó tuyên bố rằng “quân với dân như cá với nước”. Nhưng, trên thực tế quân đội là một công cụ thường được ĐCSTQ dùng để chống lại người dân Trung Quốc. Tất nhiên, các thành viên trong quân đội bị ĐCSTQ tẩy não nặng nề, và sự thật không được tiết lộ cho họ biết để họ sẽ tuân theo ĐCSTQ.

Ban Tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân đã nhiều lần sử dụng công nghệ quân sự để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, Viện nghiên cứu số 54 của nó đã phát triển một hệ thống nhận dạng giọng nói để dùng vào việc xác nhận giọng nói của các học viên Pháp Luân Công. Họ gọi vào số điện thoại của các học viên Pháp Luân Công và ghi âm giọng trả lời điện thoại, sau đó nó được dùng để so sánh với các cuộc nghe lén.

Khi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục không thể tự lên tiếng cho mình, những học viên ở bên ngoài Trung Quốc đã lập ra các website để đưa chân tướng ra bên ngoài. Những đặc vụ của ĐCSTQ đã tấn công những website này và đột nhập bất hợp pháp vào máy tính cá nhân của các học viên Pháp Luân Công với những chương trình độc hại. Điều này đã bị các học viên điều hành các website phát hiện từ lâu và ghi chép lại, nhưng gần đây chương trình truyền hình của ĐCSTQ đã vô tình xác nhận chính sách chính thức này.

Vì sao ĐCSTQ tấn công website Minghui

Website Minghui là mục tiêu hàng đầu của ĐCSTQ vì nó vạch trần cuộc bức hại và giảng chân tướng về Pháp Luân Công kể từ ngày đầu cuộc bức hại vào năm 1999.

Website Minghui đăng các bài giảng của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên, các bài viết về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, sự hồng truyền khắp thế giới của môn tập luyện, và nhiều hơn nữa. Hơn mười năm qua, website Minghui đã đăng khoảng 40.000 bài chia sẻ kinh nghiệm. Từ những bài viết này, mọi người có thể có được sự hiểu biết tốt hơn về Pháp Luân Công.

Website Minghui cũng đăng các thông tin đầu tay ở Trung Quốc Đại Lục. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, website đã đăng khoảng 254.000 báo cáo đầu tay về các trường hợp bức hại. Những bài viết này vạch trần cuộc bức hại, giúp thức tỉnh lương tri con người, và giúp họ thấy được những tội ác của ĐCSTQ và sự tàn bạo của cuộc bức hại.

ĐCSTQ tấn công website Minghui vì vai trò của nó trong việc lan truyền chân tướng và phản bức hại, và việc sử dụng tài sản quân sự của nó để tấn công website Minghui là một dấu hiệu rõ ràng về việc lo sợ chân tướng sẽ bị vạch trần.

Thất bại trong các vụ tấn công Internet của quân đội ĐCSTQ

Website Minghui thường xuyên bị tấn công trong 12 năm qua. Trong những năm đầu – lúc bắt đầu cuộc bức hại – các vụ tấn công trực tiếp đến từ Trung Quốc. Về sau, các vụ tấn công bí mật hơn và được chuyển qua các nước khác. Một vụ tấn công mới đây, tuy nhiên, một lần nữa lại bị truy trực tiếp trở lại Trung Quốc Đại Lục.

Trong hơn 12 năm qua, website Minghui đã phát triển từ một trang web đơn giản tới một trang web có quy mô lớn, với nhiều trang đa ngôn ngữ. Các học viên ở Trung Quốc Đại Lục đã giữ liên lạc với website Minghui từ thuở đầu cuộc bức hại. Những ghi chép hồi tháng 4 năm 2009 của Minghui cho thấy rằng có khoảng 200.000 điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ổn định ở Trung Quốc Đại Lục. Mỗi điểm tư liệu này cung cấp các sách Pháp Luân Đại Pháp, các bài giảng mới, “Tuần san Minh Huệ”, “Tuần báo Minh Huệ” ấn bản Đại Lục và nhiều tài liệu giảng chân tướng khác cho các học viên địa phương. Mỗi điểm tư liệu phục vụ bất cứ nơi nào có từ hai đến 1.000 học viên.

Những vụ tấn công của quân đội ĐCSTQ đã được ngăn chặn, và sự vô tình thừa nhận này của ĐCSTQ chỉ có thể phục vụ tốt nhất cho việc làm sáng tỏ hơn nữa về chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/28/中共失败的网络战争-245996.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/6/127878.html
Đăng ngày: 15 – 9 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share