– Cũng bàn về uy lực phát chính niệm –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 14-02-2021] Một đoạn thời gian trước tôi nhận thấy việc truy cập trang web Minh Huệ Net rất khó khăn, rất khó mở trang web, ngay cả việc tải lên tải xuống các tệp tin cũng khó khăn hơn. Sau đó, tôi đổi sang truy cập trang web vào các khung thời gian khác nhau và chọn nhiều cổng khác nhau trên phần mềm vượt tường lửa. Tôi phát hiện truy cập Minh Huệ Net lúc 3 đến 4 giờ sáng rất nhanh, tốc độ tải xuống cũng rất nhanh. Cứ thế tôi kiên trì một thời gian, nhưng laị cảm thấy không đúng lắm: Cứ như vậy mãi cũng không được, bởi vì lúc này vốn dĩ là thời gian luyện công, nếu tôi sử dụng thời gian này lên Minh Huệ xem bài viết, đăng/tải các tệp tin, thì không chỉ là rất bất tiện vì giới hạn thời gian, mà còn rất khó sắp xếp thời gian để luyện công bù lại trong ngày. Phải làm sao đây?

Tôi bắt đầu tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ: Tại sao mình có thể lên mạng thuận lợi vào lúc 3-4 giờ sáng, trong khi những giờ khác thì lại không được? Đây chẳng phải là do các nhân tố tà ác can nhiễu tạo thành hay sao? Theo tình huống thông thường thì đệ tử Đại Pháp có thể lên mạng bất cứ lúc nào, tải lên và tải xuống các tệp tin như ý mới đúng. Như vậy thì thanh lý những nhân tố can nhiễu đó đi chẳng phải là được hay sao?

Vì vậy, tôi bắt đầu phát chính niệm nhằm vào việc này. Mỗi lần sau khi phát chính niệm toàn cầu 15 phút, tôi phát thêm 5 phút để thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu việc truy cập mạng, tải các tệp tin, vượt tường lửa và sự vận hành bình thường của máy tính. Mỗi lần mở máy tính tôi cũng phát chính niệm, liên tục kiên trì, tâm tôi không dẫn động bởi biểu hiện có thể lên mạng dễ dàng được không. Dần dần, đến nay về cơ bản tôi đã có thể dễ dàng truy cập Minh Huệ để đăng bài và tải tệp tin xuống vào bất cứ lúc nào. Cho dù đôi khi cũng có lúc không thuận lợi, tôi bèn tắt phần mềm vượt tường lửa rồi khởi động lại, một lần không được thì làm lần 2 hoặc nhiều lần hơn, cuối cùng cũng thuận lợi truy cập mạng. Sự việc này không chỉ giúp tăng cường thêm tín tâm phát chính niệm của tôi, mà còn làm tăng thêm thể ngộ về uy lực của phát chính niệm.

Hiện tại tôi vẫn kiên trì phát chính niệm cho việc này, bởi tôi ngộ rằng các đệ tử Đại Pháp nên chủ động thanh trừ tất cả tà ác, không phải cứ đợi đến khi có can nhiễu mới hành động.

Trên đây là một chút thể ngộ về phát chính niệm của tôi, hy vọng có thể giúp đỡ và khởi tác dụng đối với đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/不是每次等到有干扰了才去做-420555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191135.html

Đăng ngày 23-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share