[MINH HUỆ 4-9-2011]Ngày 27, 28 tháng 8 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công từ Bungari và các khu vực xung quanh đã cung cấp thông tin cho người dân về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký ủng hộ các học viên đang bị bức hại tại Trung Quốc. Các sự kiện đã được tổ chức tại Pleven và Veliko Tarnovo, hai trong số các thành phố lớn nhất ở Bungari, nằm ​​ở miền bắc của đất nước.

Một số người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc mà vẫn tiếp diễn hơn 12 năm qua. Nhiều người vẫn bối rối trước việc một hiện tượng và sự việc vô nhân đạo như vậy vẫn tồn tại ở thế kỷ 21 đối với một nhóm người muốn thực hành Chân- Thiện- Nhẫn- ba nguyên lý cơ bản là điểm trọng tâm của Pháp Luân Đại Pháp. Tại sự kiện, nhiều người đã thắc mắc làm thế nào mà phương tiện truyền thông không chú ý đến những sự kiện như thế này.

Sau khi thử tập bài thiền số năm và những bài tập dễ học của Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã bắt đầu cảm thấy có trường năng lượng nhất định, và một sự thay đổi. Họ trở nên thích thú môn tập Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu nhiều hơn.

2011-9-4-Picture1_small.jpg

2011-9-4-Picture2_small.jpg
Người dân ở Pleven dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại

2011-9-4-Picture3_small.jpg
Người dân Veliko Tarnovo nhìn kỹ bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp

2011-9-4-Picture4_small.jpg
Em gái nhỏ từ Veliko Tarnovo ký tên thỉnh nguyện


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/4/127837.html

Đăng ngày 07-09-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share