[MINH HUỆ 28-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Thống đốc Philip B. Scott của tiểu bang Vermont đã ra thông cáo tuyên bố ngày 31 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của tiểu bang.

925f7dc99d38c3183144ecc9832093e8.jpg

Thông cáo trên trang web chính thức của tiểu bang Vermont (Ảnh chụp màn hình của trang web chính thức của Vermont)

721cb8c0737dee233c208231baa6d191.jpg

Thông cáo tuyên bố từ Thống đốc Philip B. Scott của Vermont

Thông cáo có nội dung: “Vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia, Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và mang lại nội tâm bình an cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Vermont; và

“Môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992; và

“Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện toàn diện, giúp cải thiện tinh thần và thể chất bao gồm các bài tập khí công chậm rãi, và tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; và

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều cư dân thông qua các hội thảo, lớp học, và các chương trình văn hóa, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân Vermont.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/28/444185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201590.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share