[MINH HUỆ 20-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nay là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức đắc cử ở Alberta gửi thư hoặc video để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

90d36801eb69bc87e10579697fdc0348.jpg

8e4d64877eb95e89f58c379801b6191a.jpg

Thị trưởng Jyoti Gondek của Calgary gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

19ec03bae4e9c5125d22259d93bff058.jpg

fb0dbbbc299b1565b869a703444dd280.jpg

Thị trưởng Amarjeet Sohi của Edmonton gửi thư chúc mừng.

42fd72272d24a9d550abeb5f01b6bf05.jpg
729e49dc1ac91905e69ce795101321dc.jpg

Ông Ron Orr, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Alberta, gửi thư chúc mừng.

Thư chúc mừng của các nghị sỹ quốc hội

e59f4d40fc0deb681bc6af2ddf7b3d64.jpg
dcfa63797b5c6e2eaf25bad472c842a1.jpg
Ông Len Webber, Nghị sỹ Quốc hội, gửi thư chúc mừng.

032ba4fc3258250911e25279da06c96d.jpg
9145161c5db13913418453d61a177019.jpg

Nghị sỹ Pat Kelly gửi thư chúc mừng.

Nghị sỹ Kelly viết trong thư, “Với tư cách là Nghị sỹ của Quốc hội của Calgary Rocky Ridge, tôi muốn gửi lời chúc cá nhân tới các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary khi các bạn tiếp tục lên tiếng bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo ở Trung Quốc nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp thứ 30 của các bạn.”

“Tôi ghi nhận những nỗ lực của các bạn mấy thập kỷ qua nhằm nâng cao nhận thức về công cuộc kháng nghị của các bạn và tôi khen ngợi bạn vì sự kiên trì chống lại những hành động tàn bạo đang diễn ra của Đảng Cộng sản. Tôi hoan nghênh thông điệp không ngừng của các bạn về Chân-Thiện-Nhẫn mà nhóm các bạn đại diện và thể hiện xuất sắc.”

c811afb3be488deec39adbc75ba665eb.jpg

2af904ee1cc0da8d10259d71d8164e37.jpg

Nghị sỹ Greg McLean gửi thư chúc mừng.

7356b4345fdc15de8bc4cac22276ab5d.jpg

5aa6ca326627dfd2cc8d2c2fae17357d.jpg

Nghị sỹ Ron Liepert gửi lời chào.

fb4116a299638d8c3994bf798575d98c.jpg

3bf73b6fc57d3630e5ff4203ccd0a5ab.jpg

Nghị sỹ Rachael Thomas gửi thư chúc mừng.

de1e3f082f622cc9f0c1766f4c449449.jpg

2fb32630f8103275bf04730aac432af9.jpg

Nghị sỹ Ziad Aboultaif gửi thư chúc mừng và cảm ơn các học viên.

2bdd2d621e1212a2ff41c556dc989385.jpg

151204535d9c5a4cec4a6a41ecac02a1.jpg

Nghị sỹ Kelly McCauley gửi thư chúc mừng.

f1456e0222a1faa5f0e106de8e440b55.jpg

1e7c5d28c0a7a282e1d8cf83f9e73a0a.jpg

Nghị sỹ Michael Cooper gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đặc biệt này.

486536775e8923e76b80e692bcc57fb3.jpg

095fc5e5fecff5548ec883b51e721b6f.jpg

Nghị sỹ Mike Lake gửi thư chúc mừng.

4b2b847c45b09734902b20bb47685951.jpg

54a262f78f045f22dfe59abc2b8d7a7d.jpg

Nghị sỹ Chris Warkentin gửi lời chúc tốt đẹp nhất.

a50bf46522b50f4837797e2a11e16271.jpg

a939ea1ccafc84f35266151ffe5feef4.jpg

Nghị sỹ Dane Lloyd gửi thư chúc mừng.


Nghị sỹ Garnett Genuis gửi một video chúc mừng.

Thư của các Ủy viên Hội đồng Thành phố

f0a8ea975963763c4e058fbc4de7df43.jpg

afb4a764d5b0912aa52135402f1fcb39.jpg

Ủy viên Hội đồng Raj Dhaliwal của Calgary cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho Canada.

05fecbf2e2a3aeb331cd7464f6bbb16c.jpg

16cc3afd0e4c45a7a3154756bcfa7168.jpg

Ủy viên Hội đồng Andre Chabot cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của họ cho Canada.

Các thành phố ban hành thông cáo Ngày Pháp Luân Đại Pháp hoặc chúc mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

6abd23e76776b2089d6395e3a9c8f227.jpg

Craig Copeland, Thị trưởng Cold Lake tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

1fa60c86e0f3d33c6e848972cf99d71e.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Jeff Acker của Thành phố Spruce Grove

a278e10fa3dbd150444d35e5d6cab5b9.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Ken Johnston của Thành phố Red Deer

c445ca172774bda113cc70680f3e3640.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Jeff Craddock của Thị trấn Devon

30d4f4b42856f4c5af4334a5d1bde30b.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Don Anderberg của Thị trấn Pincher Creek

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201450.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share