[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Thập Tam Lăng, Xương Bình (03); Nam Thiệu, Xương Bình (05); Diên Khánh (02); Vân Cương, Phong Đài; Mật Vân; Tử Trúc Viện, Hải Điến; Tây Thành (02); Thạch Cảnh Sơn; Vĩnh Ninh, Diên Khánh; Phong Đài

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443482.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share