[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (06); Triêu Dương (03); Xương Bình; Phòng Sơn; Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (08); Phong Đài (03); An Định Môn, Đông Thành; Vân Cương, Phong Đài; Mật Vân (02); Hoài Nhu; Đông Thành; Hải Điến (02); Đại Hưng; Tử Trúc Viện (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-33条–443483.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share