[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Cam Túc (4); Bạch Ngân (4); thành phố Lan Châu (10); Định Tây; thành phố Kim Xương; Khánh Dương; thành phố Bình Lương; huyện Tĩnh Ninh; Lũng Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/甘肃大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443397.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share