[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Phúc Kiến, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Phúc Kiến (3); Phúc Châu (11); thành phố Tuyền Châu (2); Nam Bình (3); Hạ Môn (2); Ninh Đức (2).

Nhóm học Pháp ở Cổ Lâu, Phúc Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/福建大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443399.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share