Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2022] Gần đây, bà Tiền Thục Quyên ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị đưa vào tù để thụ án hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, bà Tiền Thục Quyên bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát, nhà của bà cũng bị lục soát. Sau đó bà bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Đầu tháng 7 năm 2021, bà Tiền đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Tuân Hóa và sau đó bị kết án hai năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Gần đây gia đình bà đã nhận được thông báo rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Nhà tù này khét tiếng với việc tra tấn và tẩy não các học viên bị giam giữ.

Ngoài bà Tiền, năm học viên khác bị bắt cùng ngày với bà cũng bị kết án, cụ thể:

Bà Cảnh Phúc Hà bị kết án tám năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ông Ủy Quốc Thân bị kết án ba năm tám tháng tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bà Vương Tú Hồng bị kết án ba năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ.

Bà Phó Thụy Anh bị kết án hai năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ.

Bà Lục Thái Vân bị kết án một năm năm tháng tù và phạt 3.000 nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Năm cư dân Hà Bắc bị kết án lên tới tám năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/7/439766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/14/199525.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share