Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2022] Theo thông tin trang Minghui.org thu thập được, có gần 20 cư dân Thượng Hải đang bị giam giữ tại các trại tạm giam và nhà tù địa phương bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là thông tin chi tiết về địa điểm nơi giam giữ họ.

1. Nhà tù Đề Lam Kiều

– Ông Đặng Thành Liên, 51 tuổi, bị kết án 4 năm tù giam. Ông đang bị giam tại Khu 8 và dự kiến sẽ được thả vào ngày 22 tháng 3 năm 2022.

– Ông Lý Phúc Quân, 56 tuổi, bị kết án 2 năm 9 tháng tù giam. Dự kiến ông sẽ được thả vào ngày 3 tháng 4 năm 2022.

– Ông Lưu Ba bị kết án 3 năm tù giam. Ông đang bị giam tại Khu 8 và dự kiến sẽ được thả vào ngày 26 tháng 7 năm 2022.

– Ông Điền Huy bị kết án 3 năm tù giam. Ông đang bị giam tại Khu 8 và dự kiến sẽ được thả vào ngày 4 tháng 2 năm 2023.

Địa chỉ: Nhà tù Đề Lam Kiều, Số 147 đường Trường Dương, Thượng Hải

Mã bưu điện: 200082

Điện thoại: +86-21-35104888

Fax: +86-21-65121125

2. Nhà tù Nữ Thành phố Thượng Hải (Biệt khu số 3)

– Bà Trúc Tú Phượng bị kết án 2 năm 9 tháng tù giam, và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 2 tháng 4 năm 2022.

– Bà Dương Á Bình bị kết án 6 năm 6 tháng tù giam, và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 19 tháng 8 năm 2022.

– Bà Diêu Quế Trân bị kết án 4 năm 3 tháng tù giam, và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 24 tháng 7 năm 2023.

Địa chỉ:Nhà tù Nữ Thành phố Thượng Hải, Số 1601 đường Trương Kính, thị trấn Tứ Kính, quận Tùng Giang, Thượng Hải; hoặc hòm thư 601- 410, thị trấn Tứ Kính, quận Tùng Giang, Thượng Hải.

Mã Bưu điện: 201601

Điện thoại: +86-21-57615998

3. Nhà tù Nam Hối

– Bà Bùi San Trân bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam, dự kiến bà sẽ được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2022.

Địa chỉ: Nhà tù Nam Hối, Số 480 đường Phồn Vinh, thị trấn Chu Phổ, quận Phố Đông mới, Thượng Hải

Mã Bưu điện: 201318

Điện thoại: +86-21-68189797

Fax: +86-21-68189792

4. Trại tạm giam Quận Từ Hối

– Ông Trương Cần, 67 tuổi, bị kết án 5 năm tù giam, dự kiến ông sẽ được trả tự do vào ngày 23 tháng 4 năm 2023.

5. Trại tạm giam Quận Phố Đông Mới

– Bà Tôn Trúc Anh bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Dự kiến bà sẽ được trả tự do vào ngày 8 tháng 6 năm 2022.

6. Trại tạm giam Quận Tĩnh An

– Bà Cố Kế Hồng bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Dự kiến bà sẽ được trả tự do vào ngày 24 tháng 8 năm 2022.

– Bà Dương Mạn Diệp bị kết án 2 năm tù giam. Dự kiến bà sẽ được trả tự do vào ngày 24 tháng 2 năm 2023.

7. Các học viên sắp bị truy tố

– Ông Từ Vĩnh Thanh bị bắt ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Ga tầu Long Tuyền khi ông về thăm quê tại thành phố Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang. Ông đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Long Tuyền. Thông tin đã được xác nhận cho biết vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, cảnh sát đã gửi vụ việc của ông Từ tới Viện Kiểm sát Thành phố Long Tuyền.

– Bà Trần Cầm Phương bị bắt ngày 23 tháng 12 năm 2021. Bà đang bị giam tại trại tạm giam Huyện Gia Định. Vụ việc của bà đã được phê duyệt vào ngày 26 tháng 1 năm 2022.

– Ông Phan Tất Kiện bị bắt ngày 13 tháng 8 năm 2021. Ông đang bị giam tại trại tạm giam Quận Dương Phố.

8. Các trường hợp khác

– Ông Chương Nhân Phúc mất tích vào khoảng giữa tháng 2 năm 2022. Gia đình nghi ngờ ông đã bị bắt giữ.

– Bà Lữ Đồng bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 2 năm 2022. Hiện tại, không rõ bà Lữ đang bị giam ở đâu.

– Ông Trần Vĩ Cần cùng hai học viên tới thăm ông đã bị bắt vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ông Trần đã được thả nhưng không rõ tình trạng của hai học viên kia ra sao.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/13/199508.html

Đăng ngày 24-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share