Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2022] Bà Lương Thục Thanh đã bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 16 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lương đã bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. Máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và 600 Nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin Pháp Luân Công cũng bị tịch thu. (Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, trong đó có việc in thông điệp ngắn lên tiền giấy.)

Bởi bà Lương không vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe nên bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận, do đó bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, ba ngày sau khi bị Viện Kiểm sát Quận Phòng Sơn truy tố, bà đã bị đưa tới trại tạm giam địa phương, nhưng lại một lần nữa bị từ chối tiếp nhận vì sức khỏe kém.

Đầu tháng 11, cảnh sát Thôi Giang Hoa đã đến nhà bà Lương và ép bà phải ký tên vào đơn bảo lãnh tại ngoại do Tòa án Quận Phòng Sơn cấp. Bà bị cưỡng chế ra hầu tòa vào ngày 16 tháng 11. Luật sư của bà đã thay bà biện hộ vô tội. Bà cũng tự biện hộ cho chính mình và nói rằng bản thân không vi phạm bất kỳ luật nào khi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 12, cảnh sát giao bản án cho bà. Bà đã kháng cáo.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Đổng Kiệt (董杰), Thẩm phán của Tòa án Quận Phòng Sơn: +86-18610701448
Thôi Giang Hoa (崔江华), cảnh sát: +86-19810267403

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/436689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198185.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share