[MINH HUỆ 31-12-2006] Vào ngày 22 tháng 12, 2006, Ông Peter Mackay, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, viết một lá thư cho một đệ tử Pháp Luân Công tại Toronto, Canada, quan tâm về lời tố cáo mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ông MacKay nói trong thư rằng “Chúng ta sẽ tiếp tục nhiều nỗ lực cụ thể để xác định và phanh phui” và “tôi bảo đảm với bạn rằng Chính phủ Canada sẽ tiếp tục bày tỏ một cách rõ ràng về vấn đề nhân quyền và tự do căn bản với chính quyền Trung Quốc” Dưới đây là nội dung bức thư.


Ông Peter G. MacKay, Bộ trưởng Ngoại giao Canada

Bộ Ngoại Giao, Ottawa, Canada
Ngày 22 tháng 12, 2006

(Tên và Địa chỉ )
(Tên) thân mến:

Dân biểu Quốc hội vùng của bạn, Dân biểu Jim Peterson, đã đệ lên cho tôi vào ngày 29 tháng 7, 2006, một bản thư của bạn và những tài liệu đính kèm, quan tâm về lời tố cáo mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi lấy làm tiếc đã trả lời thư bạn hơi trễ.

Một số dân chúng Canada đã làm cho Chính phủ Canada chú tâm đến lời tố cáo về việc các trại tập trung nhốt các đệ tử Pháp Luân Công khắp nơi tại Trung Quốc. Ngoài ra, những quan tâm về vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân bị nhốt trong các trại này, cũng như những người bị nhốt tại các trại khác. Những lời tố cáo này đã làm báo động cho Chính phủ Canada mà đang được xem xét một cách rất nghiêm chỉnh.

Từ khi những lời tố cáo này được đưa ra trước công chúng vào tháng Ba, 2006, Chính phủ Canada đã giữ vững một nỗ lực cụ thể tìm kiếm bằng chứng để xác định và nghiên cứu về những lời tố cáo này. Các nhân viên chính phủ Canada đã, rất thường xuyên, liên lạc với các tổ chức phi chính phủ, các quốc gia có cùng giá trị, cũng như ông Manfred Nowak, Nhân viên Điều tra Đặc biệt Liên Hiệp quốc về Tra tấn và các tội ác khác, Vô nhân đạo hay Sỉ nhục, Trừng phạt, để chia sẻ những tin tức về lãnh vực này. Ngoài ra, các nhân viên chính phủ Canada thường xuyên gặp gỡ các đệ tử Pháp Luân Công tại Canada và đã thấy rằng sự trao đổi rất là có giá trị để Canada tiếp tục có những nỗ lực nhằm xác định và nghiên cứu các lời tố cáo này. Bản báo cáo có đề là Báo Cáo và Lời Tố cáo về Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các Đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc được viết bởi Dân biểu David Kilgour, cựu Bộ trưởng Á châu Thái bình dương của chính phủ Canada, và ông David Matas, Luật sư, rất là hữu ích trong việc tìm kiếm những bằng chứng về vấn đề này.

Mục đích chính của chính sách đối ngoại của Canada đối với Trung Quốc là nhằm nâng cao, chú trọng hơn về tình trạng nhân quyền tại quốc gia đó, và làm việc để nâng cao các điều kiện này. Canada rất là quan tâm về việc đối xử các nhóm tín ngưỡng tại Trung Quốc, bao gồm Pháp Luân Công, và tiếp tục đưa ra những vấn đề này với chính phủ Trung Quốc trong tất cả các cơ hội. Canada cũng quan tâm về việc mổ cấy ghép nội tạng bất hợp pháp từ các tù nhân tử hình tại Trung Quốc. Các nhân viên Chính phủ Canada đã nhấn mạnh với chính quyền Trung Quốc về những quan tâm của họ với tất cả các bộ phận nội tạng được hiến tại Trung Quốc phải được tiến hành với tự do và sự đồng ý của người hiến, hợp với điều lệ quốc tế.

Về việc tố cáo mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công, chúng tôi tiếp tục những nổ lực cụ thể để tìm kiếm xác nhận và nghiên cứu, và luôn luôn chào mừng các tin tức mới mà bạn đem lại cho chúng tôi.

Tôi có thể bảo đảm rằng Chính phủ Canada sẽ tiếp tục bày tỏ rõ ràng về những quan tâm về nhân quyền và các quyền tự do căn bản với chính quyền Trung Quốc.
Cám ơn bạn đã bỏ thời gian viết thư và chia sẻ quan điểm của bạn.

Thân chào,
Peter G. MacKay
c.c. The Honourable Jim Peterson, P.C., M.P

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/31/145821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/2/81375.html

Đăng ngày 17-01-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share