[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông (3); Thái An (2); Đông Doanh; Tri Bác (3); Liêu Thành (5); Lai Dương, Yên Đài; Bồng Lai, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài (2); Tê Hà, Yên Đài; Yên Đài; Trâu Thành; Mông Âm; Tảo Trang; Nhũ Sơn, Uy Hải.

Nhóm học Pháp ở: Liêu Thành; Uy Hải (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-29条–436170.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share