[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở:  Hồ Bắc; Vũ Hán (8); huyện Thái Điện, Vũ Hán (3); Hoàng Mai, Hoàng Cương; Đoàn Phong, Hoàng Cương (3); Xích Bích, Hàm Ninh; Hán Dương, Vũ Hán; Tùy Châu (2); Tương Dương; Hy Thủy, Hoàng Cương; Tùng Tư, Kinh Châu; Giang Hạ, Vũ Hán; Hiếu Cảm; Kinh Môn; Hàm Ninh.

Nhóm học Pháp ở: Hán Dương, Vũ Hán; Vũ Hán; Kinh Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-30条–436172.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share