[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Vinh Thành, Uy Hải (2); Trương Điếm, Tri Bác; Lai Dương, Yên Đài; Tri Bác (2); Yên Đài; Lâm Thanh, Liêu Thành; Liêu Thành; Tê Hà, Yên Đài (3); Lai Châu, Yên Đài; Long Khẩu, Yên Đài (2); Nhũ Sơn, Uy Hải; Hà Trạch; Lai Sơn, Yên Đài (2); khu phát triển ở Yên Đài; Trâu Thành (3); Uy Hải.

Nhóm chân tướng nhỏ ở Nhũ Sơn, Uy Hải

Nhóm học Pháp ở: Tri Bác; Tê Hà, Yên Đài; Long Khẩu, Yên Đài; khu phát triển ở Yên Đài (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-31条–436178.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share