[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Vinh Thành, Uy Hải (4); Hà Trạch; Vinh Thành; Uy Hải; Nhũ Sơn, Uy Hải (3); Đông Doanh; Long Khẩu, Yên Đài (3); Chiêu Viễn, Yên Đài (2); Chi Phù, Yên Đài (5); Tri Bác; Dương Tín, Tân Châu; Lai Dương, Yên Đài.

Nhóm học Pháp ở: Vinh Thành, Uy Hải; Uy Hải; Chiêu Viễn, Yên Đài; Chi Phù, Yên Đài; Sơn Đông (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-31条–436175.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share