[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc (3); Quán Đào, Hàm Đan (2); Phì Hương, Hàm Đan (2); Vũ Ấp, Hành Thủy; Vĩnh Niên, Hàm Đan; Cố Thành, Hành Thủy; Hành Thủy; Túc Ninh, Thương Châu; Hà Gian, Thương Châu; Hình Đài; Hưng Long, Thừa Đức; Tảo Cường, Hành Thủy; Vũ An, Hàm Đan.

Nhóm học Pháp ở: Hành Thủy (3); Quán Đào, Hàm Đan; Phì Hương, Hàm Đan (2); Hình Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–436171.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share