[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc (4); Tùng Dài, Hàm Đan (2); Bạc Đầu, Thương Châu; Thương Châu (3); Đông Quang, Thương Châu (2); Ninh Tấn, Hình Đài; Hình Đài (2); Khúc Chu (3); Tảo Cường, Hành Thủy; Lai Nguyên; Hành Thủy; Thâm Châu, Hành Thủy; Túc Ninh, Thương Châu.

Nhóm học Pháp ở: Đông Quang, Thương Châu; Hành Thủy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436179.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share