[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tân Cương; Tứ Xuyên (5); Hắc Long Giang (6); Thiên Tân (2); Đại Lục (3); Cát Lâm (2); Quảng Đông; Giang Tô; An Huy (3); Hà Bắc (4); Trùng Khánh; Sơn Tây; Sơn Đông; Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-34条–436277.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share