[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Đức tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đức; Berlin (02); Bavaria; Dusseldorf; Duisburg; Mannheim; Frankfurt; Stuttgart (02); Essen; Mannheim-Heidelberg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/德国大法弟子恭祝师尊新年好-436297.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share