[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Anh, Ireland và Scotland tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Vương quốc Anh (03); Khu phố Tàu, London, Vương quốc Anh; Brighton, Vương quốc Anh; Glasgow, Vương quốc Anh; London, Vương quốc Anh; Scotland; Ireland (03)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/英国、爱尔兰、苏格兰大法弟子恭祝师尊新年好-436298.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share