Bài của một học viên ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2011] Bức ảnh dưới đây cho thấy các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đang tổ chức một nhóm tập công vào ngày 21 tháng 4 năm 1999, tại sân vận động Thiên Thủy. Những người đứng gần xe buýt màu trắng là các quan chức chính quyền thành phố Thiên Thủy, những người đã theo dõi và tán thành hoạt động này.

2011-6-7-minghui-befor720-gansu-group-practice--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/8/历史图片-九九年甘肃天水法轮功学员集体炼功-242141.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/6/24/126229.html

Đăng ngày 26-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share