Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2021] Một ngày nọ, tôi đang đọc bài Kinh văn do Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp viết, có tựa đề “Chính niệm”.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp vào thời kỳ lịch sử đặc thù này, vì để giảm thiểu bức hại của các sinh mệnh tà ác đối với Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, đã phát chính niệm và có tác dụng rất then chốt”. (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Sư phụ giảng:

“Cách thực hiện: (1) Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ“. (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi cảm thấy rằng phần biết của mình đã bị sốc khi tôi đọc Pháp của Sư phụ về việc phát chính niệm. Nó như thể cơ thể con người của tôi được kết nối với một không gian khác bằng điện. Tôi ngay lập tức bắt đầu phát chính niệm theo hướng dẫn của Sư phụ về cách thực hiện,

“… khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ “diệt”. Chữ “diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy các không gian”. (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi cảm thấy rằng cơ thể của mình giống như Sư phụ đã giảng: “Đạt đến Thông thiên triệt địa” (Đại viên mãn Pháp). Tâm trí tôi đang tập trung vào từ “diệt“. Từ “diệt” dường như lan rộng khắp vũ trụ, hoàn thành sứ mệnh được ban cho các đệ tử Đại Pháp là diệt trừ tà ác.

Tôi hoàn toàn được bao bọc bởi năng lượng tích cực trong vũ trụ. Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển đều đặn trên đầu và năng lượng tràn qua đỉnh đầu tôi từng đợt. Tôi quên rằng thời gian đang trôi. Mọi thứ xung quanh tôi dường như hư ảo; chỉ có năng lượng dâng trào ở đó.

Trải nghiệm này đã giúp tôi có được một số thể ngộ về việc phát chính niệm.

Thông thường, tôi dường như rất coi trọng việc phát chính niệm. Nhưng tôi cảm thấy đôi khi tôi chỉ làm trên bề mặt, điều này rất khó nhận thấy. Bề ngoài tôi đang phát chính niệm, nhưng tôi không hoàn toàn tuân theo chỉ dẫn của Sư phụ. Phát chính niệm theo cách như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh của chúng.

Trên thực tế, cách chúng ta đối đãi với việc phát chính niệm cũng là một tiêu chí kiểm tra xem các đệ tử Đại Pháp có thực sự đi theo an bài của Sư phụ hay không. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng quy luật vũ trụ hướng dẫn chúng ta trở về bản thể nguyên thủy, chân chính của mình. Sư phụ bảo hộ chúng ta trên con đường tu luyện. Chúng ta cần gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Làm thế nào chúng ta có thể đi đúng hướng và không bị lạc? Chúng ta có thể làm gì để giữ vững tín ngưỡng vào Sư phụ và Đại Pháp? Tôi hiểu rằng chúng ta phải nghe theo Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp vô điều kiện và hành động theo cách mà Sư phụ chỉ bảo. Chúng ta đang tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, vì vậy sự hiểu biết của chúng ta về Pháp của Sư phụ cũng khác nhau. Nhưng điều đó không sao cả, bởi vì Đại Pháp là viên dung và quán thông tất cả, và Phật pháp là vô biên.

Sư phụ giảng:

”… tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị. Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả. Nếu cứ đánh tiếp như thế, thì can nhiễu của lạn quỷ và nhân tố tà đảng sẽ bị diệt sạch. Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem, nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị huỷ rồi“. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Chúng ta may mắn được trở thành đệ tử của Sư phụ và gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả những điều này. Pháp đã tạo ra chúng ta. Pháp mà Sư phụ đã dạy cho các đệ tử là nấc thang để chúng ta trở về nhà trên thiên thượng. Chúng ta đang ở trong mê và chỉ bằng cách nghe theo Sư phụ và điều chỉnh bản thân theo yêu cầu của Sư phụ, chúng ta mới có thể chính niệm chính hành và trở thành những vị Giác giả chân chính của vũ trụ mới. Vì vậy, điều cốt yếu là phải hết sức coi trọng việc phát chính niệm.

Trên đây là thể ngộ hạn hẹp của tôi. Có điều gì thiếu sót mong các đồng tu chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/17/432618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/31/196401.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share