Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên

[MINH HUỆ 16-06-2021] Thời gian gần đây, khu vực Đại Liên đã xuất hiện tình huống nhiều đồng tu bị bắt cóc, gây ra tổn thất rất lớn. Các đồng tu đã nhắm thẳng vào tình huống này để hướng nội tìm rất nhiều. Hôm nay tôi mở hòm thư ra thì nhìn thấy thông báo phát chính niệm, sau đó tôi suy ngẫm để đột phá chướng ngại. Tôi muốn viết xuống nhận thức cá nhân về thông báo phát chính niệm để cùng giao lưu với các đồng tu. Đây chỉ là nhận thức cá nhân với trạng thái tu luyện hiện tại, nó không nhất định là đúng, có lẽ còn có thay đổi về sau.

Liên quan đến nội dung phát chính niệm, Ban biên tập Minh Huệ đã viết rõ trong “Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu (cập nhật lần 2)” vào năm 2005. Năm đó, dưới tình huống nội dung phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp ở các nơi không thống nhất, Ban biên tập Minh Huệ đã đưa ra thông báo trên. Từ đó đến nay, Ban biên tập Minh Huệ không cập nhật thêm nữa, và mọi người vẫn nên chiểu theo thông báo của Ban biên tập Minh Huệ mà làm.

Ví dụ, trong đoạn thời gian gần đây, địa phương chỗ tôi đã truyền đi thông báo phát chính niệm nhắc lại ba lần chữ “diệt” ở cuối khẩu quyết, thay vì chỉ niệm một lần. Tôi nghĩ niệm ba lần chữ “diệt” là đang xen lẫn những thứ của cá nhân vào trong đó. Sư phụ giảng:

”… khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ “diệt”” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Vì tu luyện là nghiêm túc, hơn nữa đó không phải là hành vi cá nhân, mà là đề xuất chỉnh thể địa phương thống nhất tham gia phát chính niệm, nếu như chúng ta không dựa trên Pháp thì sẽ khởi tác dụng can nhiễu phá hoại. Sư phụ giảng:

”Chư vị nghĩ xem, hôm nay thêm một từ, ngày sau thêm một từ, lâu dần, đệ tử đời sau sẽ không phân biệt rõ được lời nào của ai nói nữa, dần dần sẽ cải biến Đại Pháp.” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông báo phát chính niệm giống như vậy cũng không phải xuất hiện ngẫu nhiên, mà nó vẫn luôn tồn tại. Một đoạn thời gian trước vào lúc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng vậy, sau khi đưa ra một số nội dung phát chính niệm, ngoại trừ bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, thì yêu cầu mọi người đều phải phát chính niệm nhắm thẳng vào cuộc bầu cử nguyên cả ngày, phối hợp với hình thế lớn của đồng tu hải ngoại, nếu ai không làm vậy sẽ dẫn đến như thế nào đó v.v. Hơn nữa còn nhấn mạnh nhất định phải “Nhớ cho kỹ! Nhớ cho kỹ! Nhớ cho kỹ!” Trong đó mang theo những thứ tin đồn giật gân, cổ vũ phấn khích. Lúc này, một số người học Pháp chưa sâu nổi lên ý nghĩ đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại đều đang tham dự vào một trận chiến chính-tà nào đó. Một số học viên cá biệt còn nặng nhân tâm lấy danh nghĩa có liên lạc với đồng tu ở hải ngoại để hiển thị bản thân.

Sư phụ giảng:

”Loạn Pháp có nhiều loại hình thức, trong đó phá hoại một cách vô ý từ nội bộ học viên là khó nhận ra nhất, mạt Pháp của Thích giáo chính là bắt đầu như thế, bài học giáo huấn này rất sâu sắc.” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhớ lại địa phương chỗ tôi đã nhiều năm vẫn luôn như vậy, cứ cách vài ngày, tôi lại nhận được một thư điện tử thông báo phối hợp phát chính niệm tập thể ở địa phương, cùng với yêu cầu chuyển tới những hòm thư khác mà tôi có tiếp xúc. Trên thực tế, thông báo gửi qua hòm thư không chỉ có tác dụng kêu gọi cả thành phố chúng tôi, mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đồng tu ở những thành phố khác và ở thôn quê.

Đặc biệt là đồng tu ở vùng nông thôn thường rất kính trọng đồng tu điều phối và đồng tu hỗ trợ kỹ thuật ở thành phố, nhiều hạng mục chứng thực Pháp cũng nhờ đồng tu ở thành phố hỗ trợ giúp đỡ. Do đó, họ sẽ tự nhiên nghe theo chỉ dẫn từ bất cứ thông báo nào mà chúng ta gửi đi. Không ít lần, tôi thấy ở nhà đồng tu có mấy tờ thông báo phát chính niệm với nhiều nội dung khác nhau. Đôi lúc đến giờ phát chính niệm khi học Pháp nhóm, đồng tu nói hiện nay không phát chính niệm theo nội dung trước đây nữa, nội dung phát chính niệm thống nhất đã thay đổi rồi. Sư phụ giảng:

”Tất nhiên, nếu vào [một số] tình huống đặc thù, khi một mình đơn độc hoặc cả tập thể thống nhất nhắm vào một hoặc một vài tà ác mà phát chính niệm thì nên làm như vậy, hơn nữa lực lượng tập trung cũng rất lớn; nhưng bình thường hàng ngày mọi người tập thể phát chính niệm thì cần phải truy tìm tà ác trên phạm vi rộng hơn; chứ không phải mỗi ngày, mỗi lần đều tập trung nhắm vào một hoặc một vài tà ác.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Vả lại, nếu chúng ta thường xuyên thay đổi nội dung phát chính niệm tập thể, và mọi người đều tập trung vào một hoặc một vài mục tiêu tà ác trong thời gian lâu, thì chúng ta cũng không làm theo yêu cầu của Pháp.

Vài năm gần đây, thỉnh thoảng có người biên tập những nội dung phát chính niệm tương tự, và thường đặt tiêu đề như “Thông báo”, “Thông báo khẩn” lúc gửi thư. Chỉ cần là thư của người điều phối địa phương thì các đồng tu sẽ nhanh chóng truyền cho nhau và làm theo đó. Xác thực là nó đã khởi tác dụng thanh trừ tà ác rất lớn ở địa phương. Nếu đồng tu có thể nghiêm khắc xem xét mỗi khi nhận thông báo và chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà làm, thì uy lực sẽ càng lớn hơn. Ngược lại mà nói, nếu nội dung phát chính niệm trường kỳ không phù hợp với Pháp, nhưng đồng tu lại đề xuất, truyền cho nhau và làm theo đó thì chẳng phải sẽ lệch rời khỏi Pháp sao? Vậy nên, mong các đồng tu hãy cân nhắc kỹ lưỡng.

Vốn dĩ, tôi viết ra bài này để kiến nghị đồng tu, cũng là kiến nghị gửi tới hòm thư địa phương; nhưng do cảnh giới tu luyện cá nhân hữu hạn và vẫn còn quan niệm con người chưa bỏ, vả lại tôi không muốn lần lữa gặp phải chia sẻ này nọ, nên tôi đã trực tiếp gửi bài cho Minh Huệ Net. Mong các đồng tu lượng thứ, có lẽ địa khu khác cũng xuất hiện tình huống tương tự, có lẽ chúng ta giao lưu trên phạm vi rộng sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Đương nhiên, nếu có đồng tu bị bắt cóc hoặc có chuyện gì cần gấp, thì đồng tu có thể cố gắng làm hết trách nhiệm kịp thời thông báo qua hòm thư, nhanh chóng báo tin cho mọi người để kịp thời giải cứu là quá tốt, đây là việc nên làm, nhưng chúng ta cũng cần giữ vững tiêu chuẩn và phương hướng.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, khi xuất hiện tình huống tà ác bức hại, chúng ta kịp thời thông báo tin tức là được rồi, chứ không cần yêu cầu ai đó đến thống nhất mọi người đi phát chính niệm như thế nào. Theo như “Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu (cập nhật lần 2)” trên Minh Huệ Net có đề cập: “… có thể căn cứ theo tình hình cụ thể của địa phương mà niệm thêm một niệm. Ví dụ: thanh trừ tà ác tại một trại cưỡng bức lao động hoặc một lớp tẩy não nào đó, bắt một kẻ ác nhân nào đó phải “hiện thế hiện báo” (chịu quả báo ngay trong đời này), v.v. Nhưng nhất định phải chú ý: mục tiêu cụ thể không được quá nhiều, quá chi li …”

Sẵn tiện thông qua việc này, tôi lại nói về một hiện tượng khác. Các đồng tu địa phương có thể liên lạc ra nước ngoài đều là những người giỏi giang nên mọi người rất thích phối hợp làm việc với họ. Một khi người khác biết về các mối liên hệ của những đồng tu này, họ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nhóm và hành sự giống như nhân vật quan trọng.

Kỳ thực, bất kể là đồng tu ở hải ngoại hay ở Trung Quốc, thì mỗi người đều có những việc bản thân cần làm, ở đâu cũng có thể tu luyện, tại sao chúng ta phải đặt nặng những gì đồng tu ở hải ngoại nói như vậy? Chúng ta có chắc là Sư phụ an bài cho mình phối hợp với đồng tu ở hải ngoại không?! Hay là, chúng ta mang theo một số nhân tâm như hiếu kỳ, sùng bái v.v. để phối hợp với nhau?! Ngay cả trường hợp đồng tu nào thật sự cần phải phối hợp với đồng tu ở hải ngoại, thì chúng ta cũng phải chú ý về phạm vi phối hợp, xem có cần thiết tham gia toàn bộ hay không.

Chúng ta cũng không được hữu ý hay vô ý bàn luận sau lưng đồng tu hải ngoại như thế nào trong nhóm đồng tu, ví như ở Mỹ là một nhóm học Pháp cùng với ai, tham gia hạng mục gì, Pháp hội nào, đã từng gặp qua Sư phụ v.v. Chúng ta cũng phải chú ý tu khẩu về phương diện này. Các đồng tu ở Trung Quốc và ở nước ngoài cũng không được dung túng lẫn nhau, mỗi người chúng ta đều có những thứ cần phải quy chính!

Tôi cũng là người còn đang trong tu luyện; kiến nghị này chắc hẳn cũng còn nhiều chỗ thiếu sót và chấp trước chưa nhận ra trong tu luyện cá nhân. Sư phụ giảng:

”Những sự tình ấy chúng tôi đều phải giải quyết, cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi …” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu chỉ rõ. Hợp thập.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/關於本地統一發正念內容的交流-427022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194685.html

Đăng ngày 28-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share