Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Đại Liên,Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Các học viên trong khu vực của chúng tôi đã chỉnh sửa nội dung phát chính niệm nhiều năm nay. Các phiên bản cập nhật của họ thường được gửi qua bưu điện hoặc được truyền miệng trong các nhóm học Pháp hay giữa các cá nhân với nhau. Điều này xảy ra vài lần mỗi năm, và thông điệp đó được truyền tới các học viên trong thành phố và tới các làng xa xôi. Việc thay đổi nội dung phát chính niệm đã trở thành một thông lệ đối với một số học viên.

Những học viên này, bao gồm cả người điều phối, do học Pháp không sâu, đã không thể đứng trên Pháp lý mà nhận thức và đã hình thành nên quan niệm con người. Họ nghĩ đây là cách thực hiện “phát chính niệm”. Bất cứ khi nào họ gặp khổ nạn, họ sẽ đề nghị các học viên biết cách sửa đổi nội dung đưa ra một phiên bản nhắm vào tình huống của họ. Sau đó họ phát chính niệm với các phiên bản được chỉnh sửa thay vì những gì mà Pháp yêu cầu.

Sư phụ Lý Hồng Chí-nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Tôi dạy công là một lần dạy hết, mục đích chính là vì e rằng học viên sẽ sửa loạn, cơ chế một khi đã hình thành là hoàn toàn không thể sửa nữa. Nhìn ngoài thì sự việc dường như không lớn, nhưng thực ra đó là bắt đầu nghiêm trọng loạn Pháp.”(Kim Cương-Tinh tấn yếu chỉ)

Khi chúng ta thay đổi nội dung phát chính niệm, chúng ta đang thay đổi Pháp. Nếu hành động của một học viên không dựa trên Pháp, nó chỉ ảnh hưởng đến bản thân người đó. Nhưng nếu một nhóm các học viên không chiểu theo Pháp, vậy thì hành vi của họ có thể ảnh hưởng đến các học viên trong toàn bộ khu vực.

Tôi kiến nghị rằng những học viên đã chỉnh sửa và thay đổi nội dung giờ hãy thông báo cho các học viên đọc niệm đầu theo Pháp. Việc này có thể thực hiện qua thư hoặc truyền giữa các cá nhân. Tôi hy vọng các đồng tu đều có thể bước đi cho chính, bởi vì tu luyện là nghiêm túc.

Chúng ta nên chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Chúng ta có thể thêm một niệm trong tình huống đặc biệt, chứ không phải làm như vậy trong mỗi lần phát chính niệm. Trên thực tế, ngay cả khi chúng ta không thêm niệm, công của chúng ta cũng biết phải làm gì. Sư phụ đã giảng:

“…không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.”(Luận Ngữ-Tinh tấn yếu chỉ)

Tuy nhiên, chúng ta đã thay đổi lời của Sư phụ thành: “Tôi chỉ muốn nhắm vào việc này hay việc kia. Tôi không muốn những thứ còn lại.” Hãy để tôi cho bạn một giả định-Sư phụ đã cho chúng ta một vũ trụ khổng lồ, nhưng chúng ta thà chui vào một chiếc hộp nhỏ và bám chặt vào nó. Chẳng phải chúng ta đang đi chệch đường sao? Một số học viên thậm chí còn lấn bấn với “nội hàm” và “nội dung” của niệm đầu. Họ chính là đang dùi vào sừng bò và bị lá cây che mắt mà không thể nhìn thấy cả rừng cây.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện thời, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu-Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/-429383.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/8/21/194732.html

Đăng ngày 29-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share