Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2021] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng nhiều cách khác nhau để nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Chúng vu khống Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông và truyền hình, lắp đặt camera giám sát để theo dõi hoạt động của các học viên và giám sát các cuộc gọi điện thoại của họ.

ĐCSTQ đã phát động chiến dịch “Nhổ tận rễ” và gần đây nhất là chiến dịch “Xóa sổ” để buộc các học viên trong danh sách đen phải từ bỏ đức tin đối với Pháp Luân Công. Họ thậm chí còn ép các thành viên trong gia đình của các học viên ký vào các bản cam kết khi bị các học viên từ chối ký. Các học viên liên tục bị sách nhiễu một hoặc nhiều lần trong một tuần.

Dưới áp lực ngăn cấm của chính quyền, một số học viên đã phát sinh tâm sợ hãi và buông lơi trong tu luyện của họ. Họ không dám ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát tài liệu chân tướng. Một số học viên thậm chí còn không dám tiếp tục tham gia học Pháp nhóm.

Trong vùng của chúng tôi, các học viên đã có các hành xử khác nhau khi đối diện với những chiến dịch này. Một số học viên cảm thấy bất lực, chấp nhận đầu hàng trước áp lực và ký vào những tuyên bố cam kết ngừng tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, một số học viên đã không hợp tác với yêu cầu của chính quyền mà coi họ là những sinh mệnh đến để được nghe chân tướng. Vì vậy các học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người này. Nhiều người đã minh bạch và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi nghe chân tướng từ các học viên. Có rất nhiều câu chuyện cảm động về việc làm ngay chính của các học viên khi cố gắng cứu người.

Phát chính niệm

Nhiều học viên đã phát chính niệm khi phải đối mặt với cuộc bức hại, nhưng lại có ảnh hưởng khác nhau. Tại sao vậy? Tôi nhận thấy, một số học viên đã phát chính niệm với ý định để bảo vệ bản thân. Họ đã không hướng nội tìm thiếu sót của bản thân và loại bỏ chấp trước nên tà ác vẫn tiếp tục bức hại họ.

Khi đối mặt với sự bức hại, chúng ta phải loại đi tâm ích kỷ và tâm sợ hãi. Tất cả những gì chúng ta nên nghĩ đến là cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên loại bỏ tâm ích kỷ khi chúng ta phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

cựu thế lực không quan tâm đến con người thế gian và đang sử dụng con người để bức hại các học viên, đặt tương lai của họ vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Chúng ta không nên chấp nhận sự an bài này, cũng như coi những người này là đang chống lại chúng ta. Chúng ta nên phủ nhận hoàn toàn sự an bài này bằng cách đối xử từ bi với tất cả chúng sinh. Những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày đang chờ đợi được cứu. Chỉ bằng cách cứu thêm nhiều người thì chúng ta mới có thể trợ Sư Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Sư phụ đã giảng cho chúng ta biết rằng tất cả chúng sinh đang chờ được cứu, nhưng cựu thế lực đang cố gắng ngăn cản điều này. Chúng ta nên phủ nhận sự an bài của cựu thế lực từ căn bản và chấm dứt sự khống chế của chúng đối với con người thế gian.

Khi xuất hiện vấn đề, chúng ta không nên cho rằng mình sẽ bị bức hại. Thay vào đó, trước tiên chúng ta nên nghĩ đến việc cứu những người đã đến bức hại chúng ta để họ không phạm tội đối với các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta nên phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ mọi can nhiễu đang ngăn cản chúng sinh lắng nghe chân tướng, minh bạch chân tướng để có một tương lai tươi sáng.

Là những học viên trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải có lòng vị tha, từ bi và tập trung vào việc cứu người.

Sư phụ giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426529.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193833.html

Đăng ngày 18-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share