[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Diêm Thành (2), Nam Kinh (8), Nam Thông (2), Hoài An (2), Thường Châu (2), Từ Châu (2), Liên Vân Cảng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435667.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share