[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Thiên Môn (2), thành phố Kinh Môn, Vũ Hán (8), Hiếu Cảm (6), Kinh Châu (2), Thập Yển, Hoàng Thạch.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435670.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share