[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Phủ Thuận (6), Liêu Dương (5), Bát Ngư Quyển, huyện Khách Tả, Đan Đông (2), An Sơn (4), Doanh Khẩu (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435673.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share