[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thị trấn Tuy Dương, Mẫu Đơn Giang (5), Hạc Cương (2), Kiến Tam Giang (10), Thất Đài Hà (10), Đại Hưng An Lĩnh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-29条–435676.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share